המשאב היקר ביותר הוא זמן העבודה של הנציגים שלכם

מחייגים ללקוח והוא לא עונה? אין תשובה?
צריכים תגובה מהירה מהלקוח? צריכים 100% ודאות? 
חייבים לוודא שהלקוח שמע, קיבל ואישר את ההודעה?

שולחים הודעת SMS והלקוח לא מגיב? 
שולחים הודעת SMS והלקוח לא רואה אותם בזמן? 
שולחים SMS והלקוח מתקשר ויוצר עומס?

משימות חשובות לא מתבצעות?  
תזכור, וידוא, מעקב טיפול, שימור, משוב...

נציגים עמוסים במשימות שגרתיות?          
לקוחות מעדיפים להתקשר ויוצרים עומס והמתנה ארוכה?    

כמה מהפניות אליכם הם כלליות?             
הפקס הגיע", "מה קורה"... תופסים זמן יקר של נציגים? 

הפצת הודעות קוליות והודעות טלפוניות מוקלטות - דו כיווניים

משלוח הודעות קוליות, משלוח הודעות טלפוניות מוקלטות
משלוח הודעות IVR, חיוג יזום אוטומטי

הלקוח מקבל שיחה;  עונה, שומע הודעה ("תקליט") ומגיב לתפריט
הלקוח יכול להגיב חזרה לכל הודעה. קבלת ודיווח התגובה והפידבק 

 • כשצריך 100% זמינות, וודאות ותגובה מהירה של הלקוח 
 • כשצריך לסגור מעגל טיפול מול הלקוח (קבלת ודיווח תגובה ישירות למערכת המידע) 
 • כשצריך לוודא שהלקוח קיבל, אישר ושמע את ההודעה  
 • כשצריך אישור ותיעוד משפטי
 • כשצריך את הלקוח לשיחה
 • כשצריך לנסות שוב ושוב בלי לבזבז זמן יקר של נציג 

הפחתת עומסים ומשימות, חסכון בשיחות לנציגים, חסכון בזמן ובכוח אדם, ביצוע יותר משימות חשובות, חסכון בפניות כלליות ובשיחות מיותרות

משלוח והפצת הודעות קוליות

טוענים משימות באמצעות ה API שלנו (דו כיווני) או אקסל
והחייגן מתחיל לחייג לרשימה לטפל במשימות

הלקוח מקבל שיחה, עונה, שומע הודעה מוקלטת ("תקליט") ומגיב לתפריט. כמו שיחה מנציג:
 
"שלום...  תזכורת ... רצינו לוודא ... ההזמנה בוצעה ... לאישור הקישו 1 לשינוי הקישו 2"
"שלום ... זוהי שיחה מ  ...  בהמשך לפנייה שלכם ... למעבר לנציג הקישו 1 " 

"שלום ... זוהי שיחה מ  ...  ניסנו להשיג אתכם מספר פעמים ... למעבר לנציג הקישו 1 " 
"שלום ... זוהי שיחה מ ... הקישו 1 ותועברו לנציג ... לנציג שיחזור אליכם הקישו 2 ..." 

"שלום ... זוהי שיחה מ ... הפקס/הפנייה בטיפול ... לנציג שישוב אליכם הקישו 1 ..." 
"שלום ... בהמשך לטיפול  ...  לשרות ... רצינו לשאול אם ... לנציג הקישו 1 " 
 
תכונות
 • השמעת מידע אישי ודינאמי נפרד לכל רשומה
 • קביעת מדיניות חיוגים (ניסיונות ומרווחים)
 • אפשרות ניתוב שיחה, ניהול תור המתנה
 • טיפול באין מענה וניתוק
 • אפשרות ללקוח לבקש שיחזרו אליו - חזרה אוטו' לקוחות באמצעות חייגן בזמן שנוח לכם
 • שיטוח עומסים וייעול עבודה

חסכון בזמן יקר של נציגים, הפיכת משימות לאוטו' במקום הנציג

הפיכת משימות, תהליכים וסטאטוסים לאוטומטיים במקום הנציג
חיבור שקוף למערכת המידע שלכם (API דו כיווני)
 

דוגמאות ושימושים
 
לקוח לא מגיב ל SMS שנשלח אליו
לקוחות שלא הגיבו ל SMS שקיבלו, מקבלים הודעה קולית אינטראקטיבית (סינון והמרה)
תגובות הלקוח מדווחת ישירות למערכת המידע שלכם
 
 

לקוח לא עונה, מחייגים ללקוח ואין תשובה
שולחים ללקוח שלא הודעה קולית עם תפריט, נציג לא צריך לרדוף אחרי הלקוח ולבזבז זמן יקר. לקוח מקבל הודעה קולית, עונה ועובר לנציג 
 

משימות שגרתיות
תזכור (תור, פגישה), אישור, עדכון, התראה, וידוא, וידוא הגעה, סטאטוס, שינוי, ביטול, ברור, תשובה, אישור פנייה/פקס/פעולה, הסבר, הודעה, וידוא קבלה, אימות, זימון, תאום, סגירת פנייה, הזמנה, הצעה
          
תזכורת לפעולה
תשלום, חידוש, סיום, משלוח מסמך, מסמך חסר, לקבלת תשובה, חזרה לפנייה ...
 

משימות חשובות ומכניסות
משוב, מעקב לידים והצעות פתוחות, מעקב לקוחות, מעקב טיפול, לעורר לידים, שימור לקוחות רדומים, הזמנה לבדיקה/ביקורת/טיפול/ייעוץ, תאום שיחה, שימור, צרוף למועדון, רישום לעדכונים, עדכון פרטים, טיוב ...

יכולות ויתרונות - חסכון בזמן יקר

 סגירת מעגל טיפול - קבלת ודיווח תגובת הלקוח (מייל/CRM)
טיפול בחוסר תגובה, השלמת משימות, חיוג חוזר לפי מדיניות חיוגים

הודעות קבועות או משתנות - אפשרות למשלוח מידע אישי לכל רשומה בנפרד, 
ממשק ניהול נפרד לכל קמפיין 

שילוב SMS והודעה קולית 
אישור הקשה/תגובה ב SMS, הודעה קולית על משלוח SMS

הפעלה הפצה אוטו' (API - חיבור למערכת מידע),  ישירות מה CRM (הגדרת טריגר)
שילוב חייגנים במענה אנושי והמרת משימות.  

דוחות, ניהול ותיעוד - ממשק ייעודי לניהול כל קמפיין בנפרד
תיעוד משפטי ובקרה על כל הודעה 
 
יתרונות 
 • 100% זמינות 
 • קבלת תגובה מהירה מהלקוח ודיווח למערכת המידע (API דו כיווני)
 • סגירת מעגל טיפול – השלמת המשימה 
 • חסכון בזמן נציג, ייעול עבודה 
 • תיעוד משפטי 
 • חיוג חוזר לפי מדיניות חיוגים (ניסיונית חיוג)

סיכום יכולות, שירותים ויתרונות

דף מידע לרשותכם 

לצפייה במסמך