תכונות, יכולות, צורך

נתב שיחות עסקי IVR מספר וירטואלי עם נתב שיחות
מענה קולי העונה לשיחה הנכנסת של המתקשר
ומנתב את השיחה ליעד הנכון לפי תפריט בחירה "(למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2 ...). ​
 
נתב שיחות וירטואלי - חיבור ל whatsapp business
לקוחות יכולים לשלוח הודעות whatsapp למספר הווירטואלי באמצעות המסלול העסקי של  whatsapp יש לבצע אימות בשיחה קולית למספר הווירטואלי – תקבלו קוד והמספר מאומת ופעיל לשימוש דרך whatsapp 
 
נתב שיחות וירטואלי - אוטומציות
הגדירו פעולות שיקרו בעת חיוג לנתב השיחות שלכם  וחסכו בשיחותמתקשר מחייג ומופעלת אוטומציה, לדוגמא:משלוח SMS, קליטת מספר טלפון, קליטת נתון, השמעת הודעה, משלוח מייל, הפעלת webhook  לזאפייר או אינטרגומנט 
 
שלבו משלוח SMS בכל נתב שיחות
באמצעות שילוב תפריט הקשות ייעודי:
"לקבלת לינק לאתר בהודעת SMS הקישו 1 "
"לקבלת פרטים בהודעת SMSללא עלות הקישו 1 "
מתקשר מקבל הודעות SMSעם הפרטים החשובים ואתם חוסכים בשיחות ונותנים שרות מעולה
 
נתב שיחות וירטואלי - הוצאת שיחות
תוכלו גם להוציא שיחות מהמספר הווירטואלי שלכם, כך שאם אתם רוצים להתקשר ללקוח, הלקוח יראה כשיחה מזוהה את המספר הווירטואלי שלכם ולא את הנייד שלכם.  כל שיחה יוצאת מתועדת בדוחות ומוקלטת (ללא צורך בפעולה של מיוחדת)

איך מפעילים נתב שיחות וירטואלי? 
תקבלו מספר טלפון ייעודי מסוג 03 או 073
חיוג למספר יפעיל נתב שיחות עם תפריט שיושמע למתקשר
ניתן לפרסם את המספר שניתן לכם או לפרסם מספר שלכם שמקושר למספר שלנו (עקוב אחרי קבוע)
 
הגדרת הנתב:
 • מגדירים פתיח                ("שלום ותודה שהתקשרתם ל ...")
 • מגדירים תפריט הקשות   ("למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2") 
 • מגדירים הודעה לילה       ("לקוחות יקרים ... אנו סגורים כעת ...")
 
לכל הקשה ותפריט בנתב שיחות קובעים סדר פעולות:
לאיזה מספר להעביר את השיחה
מה יקרה אם אין מענה ביעד תוך זמן מוגדר
משלוח התראה במצב של ניתוק או נטישה
חיוג מחוץ לשעות הפעילות (שרות לילה)
השמעת הודעה או תת תפריט 
השמעת הודעת אין מענה (הודעת ביניים)
משלוח SMS עם תוכן מובנה
קליטת פרטים (ללא ניתוב השיחה)
הפניה ישירה לתא קולי 

תכונות אותם ניתן להגדיר בעת העברת שיחה:
 • מספר טלפון אליו תעבור השיחה
 • יעד ניתוב - העברה לטלפון קווי או נייד
 • קבוצת חיוג:  ניתוב לכמה יעדים (אם מספר 1 לא עונה, קופץ/מדלג למספר 2 ...)
 • סדר חיוג וזמנים:  קבוע, רנדומלי, בו זמני. קביעת זמנים למעבר
 • שעות פעילות: השמעת הודעה "אנו סגורים כעת ..." (שרות לילה)
 • ניתוב לפי שעות: בשעות מסוימות נתב למספר 1 ובשעות אחרות למספר 2 
 • שיחה מזוהה: מה יוצג למקבל השיחה (מספר מקורי של המתקשר או מספר קבוע)
 • הקלטת שיחות נכנסות (ללא עלות נפרדת)
 • מעקב שיחות: לכל מספר בנפרד, בממשק ניהול
 • דוחות וסטטיסטיקה: רישום וסטטוס (מענה, אין מענה, ניתוק ...), אינטגרציות 
 • לא מפספסים שיחות: התראת מייל או SMS במצבי: חוסר מענה, ניתוק, מחוץ לשעות
 • תא קולי: הפנייה להשארת מספר או הודעה לפי זמנים מוגדרים, העברה למייל
 • הודעות ביניים: השמעת הודעות משתנות לפי זמן המתנה ללא מענה 
 • קליטת פרטים: אפשרות למייל על כל שיחה נכנסת 
 • הכרזות למתקשר: ג'ינגל, מענה קולי, צליל המתנה, מוסיקה בהמתנה
 • משלוח SMS למתקשר שלא נענה: "מספרכם נקלט, נשוב אליכם ..." (תוכן משתנה)
 • הכרזה למקבל השיחה: "שיחה נכנסת ממספר וירטואלי" (חיווי קולי)
 
כל מתקשר, יישמע נתב שיחות לפי התפריט המוגדר
בכל הקשה תבוצע הפעולה אותה הגדרתם 
 
הקלטות אולפן מתנה
תקבלו 2 הקלטות אולפן מקצועיות ללא כל עלות, עבור הפעלת הנתב
 
מספר וירטואלי עם נתב שיחות חכם
אנו מקצים לכם מספר טלפון וירטואלי שחיוג אליו יפעיל נתב שיחות עם תפריט. ניתן לפרסם את המספר שניתן לכם או לפרסם מספר שלכם שמקושר למספר שלנו (על ידי עקוב אחרי קבוע). ניתן להגדיר נתב על מספר סלולארי, רק במידה והשיחות עוברות למספרים אחרים (אחרת יש לופ)
 
הגדרת פתיח ותפריט הקשות – כל שיחה עוברת ליעד הנכון
מגדירים פתיח ותפריט קולי ("שלום ותודה שהתקשרתם ... למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2") – ראו אפיון לכל הקשה ותפריט בנתב שיחות קובעים: לאיזה מספר טלפון תעבור השיחה (אפשר להעביר שיחות ליעד קווי או נייד)מה קורה אם אין מענה, מה קורה אם המתקשר מנתק ומה קורה מחוץ לשעות הפעילות, האם להגדיר תא קולי  כל מתקשר למספר שלכם, יישמע נתב שיחות לפי התפריט המוגדר בכל הקשה תבוצע הפעולה אותה הגדרתם
 
הגדרת יעד ניתוב - מספר טלפון אליו תועבר השיחה
מגדירים לאיזה מספר טלפון (נייד או קווי) השיחה תעבור כאשר מתקשר מחייג למספר הווירטואלי (עקוב אחרי מידי)
 
הגדרת כמה יעדי ניתוב – כמה מספרי טלפון אליהם תעבור השיחה
אחרי הקשה אפשר לקבוע ששיחה נכנסת למספר וירטואלי תחייג בכמה מספרים אחד אחרי השני קבוצת חיוג - אם מספר 1 לא עונה קופץ/מדלג ל 2 וכן הלאה, קביעת סדר חיוג (קבוע, אקראי או בו זמני)
 
הגבלת שיחות לפי שעות פעילות, ניתוב לפי שעות הגבלה לפי שעות פעילות 
מתקשר "מחוץ לשעות" יישמע הודעת "סגור" מקצועית (תקבלו מייל עם פרטי המתקשר)ניתוב לפי שעות - ניתוב ליעדים שונים לפי שעות פעילות (חלוקת שיחות לנציגים שונים בהתאם ללוח זמנים)
 
שיחה מזוהה – מה תראו על הצג כאשר תתקבל שיחה מהמספר הווירטואלי
ניתן לבחור לראות את המספר המקורי של המתקשר (וגם לשמוע הכרזה "שיחה ממספר וירטואלי" לפני חיבור למתקשר)או ניתן לבחור לראות את המספר הווירטואלי אליו חייג המתקשר (מספר קבוע)
 
לא מפספסים שיחות, גם אם הלקוח ניתק, גם אם הלקוח לא נענה או חייג מחוץ לשעות
הגדרת התראות מייל ו SMSמיידים במצבי - ניתוק, חוסר מענה, מחוץ לשעות או על כל שיחה תא קולי/השארת מספר – הפניה לתא קולי או להשראת מספר לחזרה במצב של חוסר מענה (לפי זמן מוגדר) 
 
דוחות, סטטיסטיקה, מעקב, הקלטת שיחות, פירוט שיחות ומספרים
רישום ומעקב שיחות  - פירוט המספרים, כולל: סטטוס שיחה (מענה, אין מענה, ניתוק) ונתונים חשובים הקלטת שיחות נכנסות - שמיעה בתוך הדוחות או במייל
 
ממשק ניהול – מקבלים שם משתמש וסיסמה לניהול המספרים
ממשק ניהול – לביצוע מהיר של שינויים (שעות פעילות, מספרי טלפון, יעדי ניתוב) אינטגרציות – API (קבלת פרטי שיחות למערכת מידע XMLאו webbook).
 
משלוח SMSים למתקשרים
שלחו SMSלמתקשר שלא נענה או ניתק ("מספרכם נקלט, נשוב אליכם בהקדם")שלחו SMS לכל מתקשר עם תוכן קבוע (כתובת מייל, שעות פעילות וכו')
 
שיחות יוצאות ממספר וירטואלי – הוציאו שיחות מהמספר הווירטואלי שלכם
מקבל השיחה ייראה את המספר הווירטואלי כשיחה מזוהה הוצאת השיחות מבוצעת על ידי דף נחיתה (להלן דוגמא, תוכלו להזין מספר אבל לא לחייג בפועל: https://secure.bwebi.co/phoneplus/callbacks/dialer/iframe.html 
 

הודעות ותסריטי שיחה לדגומא

נתב שיחות וירטואלי או נתב שיחות אוטומטי או מענה קולי אוטומטי
מאפשר להגדיר תפריט מענה קולי מקצועי שיושמע לכל מתקשר אליכם

המתקשר בוחר ומקיש לפי התפריט ועובר ליעד המתאים
לכל יעד/הקשה קובעים סדר פעולות
 
דוגמאות

תסריט נתב שיחות יום
"שלום ותודה שהתקשרתם לפון פלוס. 
למכירות הקישו 1
לשרות הקישו 2
להנהלת חשבונות הקישו 3
להשארת הודעה בכל נושא הקישו 4"
 
סדר פעולות לכל הקשה
מתקשר מקיש 1 - שיחה עוברת למכירות, אם אין מענה תוך 30 שניות העבר למספר 2 
מתקשר מקיש 2 - שיחה עוברת לשרות, אם אין מענה העבר לתא קולי 
מתקשר מקיש 3 - שיחה עוברת להנהלת חשבונות, אם אין מענה העבר לתא קולי
מתקשר מקיש 4 - הפניה ישירה לתא קולי (עובר למייל שלכם)
אם מתקשר מנתק - שלח מייל לכתובות ... שלח SMS למתקשר שנטש
אם מתקשר לא נענה - הפנה את השיחה למספר 2 
 
תסריט נתב לילה 
"שלום ותודה שהתקשרתם לפון פלוס. לקוחות יקרים, אנו סגורים כעת.
בחרו נושא פנייה ונשוב אליכם בשעות הפעילות. 
למכירות הקישו 1
לשרות הקישו 2
להנהלת חשבונות הקישו 3
לקבלת SMS עם כתובת מייל הקישו 4"
 
סדר פעולות לכל הקשה
מתקשר מקיש 1 - הפניה לתא קולי (עובר למייל שלכם)
מתקשר מקיש 2 - הפניה לכונן לילה ישירות לנייד 
מתקשר מקיש 3 - הפניה לתא קולי (עובר למייל שלכם)
מתקשר מקיש 4 - מתקשר מקבל הודעות SMS עם תוכן מובנה (מתקשר מקווי יתבקש להקיש נייד)
אם מתקשר מנתק - שלח מייל לכתובות ...
אם מתקשר לא נענה - הפנה את השיחה למספר 2 

 
תכונות שניתן להגדיר
העברה לטלפון נייד או קווי
קבוצת חיוג - העברה למספר טלפונים, הגדרת דילוגים  
תא קולי עם משלוח מייל 
הודעות ביניים שונות לפי זמן המתנה 
התראת ניתוק או נטישה - בכל שלב  
משלוח הודעות SMS עם תוכן 
 
 
הודעת ביניים - הודעת שמושמעת אחרי זמן מוגדר ללא מענה ביעד
"לקוחות יקרים, אנו מטפלים בפניות קודמות, זמנכם יקר לנו
לקבלת שיחה חוזרת או השארת הודעה הקישו 1
להמשך המתנה הקישו 2 "
 
סדר פעולות לכל הקשה:
מתקשר מקיש 1 - הפניה לתא קולי והעברה למייל
מתקשר מקיש 2 - חוזר להמתין ביעד  
אם מתקשר מנתק - יישלח מייל לכתובות ...
 

משלוח הודעת SMS למתקשרים - משלוח תוכן מובנה
"לקבלת הודעת SMS עם הפרטים הקישו 4" 
 
סדר פעולות להקשה:
משלוח SMS עם תוכן מוגדר
מתקשר מקווי או חסוי יתבקש להקיש טלפון נייד 

יתרונות נתב שיחות וירטואלי עסקי

ייעול השרות הטלפוני, חיבור יעדים שונים תחת מספר מוביל אחד
שיחות עוברות ישירות לגורם המתאים, הפחתת טעויות חיוג, הפחתת עומסים 
 

שיפור נראות העסק
נתב שיחות מקרין אמינות למתקשר 
 

שרות בלבד - ללא עלות הקמה, ללא התחייבות
ללא רכישת חומרה או תוכנה, נתב שיחות וירטואלי לחלוטין 
 

ממשק ניהול, שינויים מהירים 
הפעלה מהירה ופשוטה של השרות 
 

דוחות, שליטה, בקרה, אנליטקיס, הקלטת שיחות
מידע יקר ערך אודות שיחות נכנסות 

יכולות עם ערך מוסף

 
את היכולות הללו לא תמצאו בנתב שיחות עסקי של בזק 
נתב שיחות של פון פלוס לא רק משמיע תפריט ניתוב
אלא מספק לכם מידע ומענה למצבים שונים:

 • דוחות, אנליקיטס 
 • פירוט מספרי טלפון (בסיס נתונים)
 • הקלטת שיחות נכנסות
 • קבוצת חיוג - ניתוב לכמה יעדים
 • טיפול מידי בנטישה או ניתוק שיחה בכל שלב בנתב
 • טיפול במצבי חוסר מענה - לכל יעד בנפרד
 • השמעת הודעות ביניים - במצב חוסר מענה
 • תא קולי המועבר למייל 
 • שליטה על שיחה מזוהה
 • ניתוב ליעדים שונים לפי שעות
 • שרות לילה מלא 
 • משלוח הודעות SMS למתקשר שלא נענה או נוטש
 • משלוח SMS עם תוכן מובנה 
 • שילוב זיהוי קולי - נתב שיחות קולי

רישום לשרות, מחירים, אפיון

כל התכונות כלולות ללא תוספת מחיר בכל מסלול
2 מסלולי תשלום לבחירה שלכם:
מסלול "שקט נפשי" - תשלום קבוע, ללא מגבלת דקות, בשימוש סביר. אין הפתעות בסוף החודש
מסלול "תשלום קל" - מחיר נמוך עבור המספרים + תשלום משתנה עבור דקות שיחה נכנסות (עקוב אחרי)

 
מסלול "שקט נפשי" – תשלום חודשי קבוע, אין הפתעות
99 ש"ח לחודש, בשימוש סביר.
שימוש סביר = 2000 דקות לחודש. בחריגה המחיר הינו 5 אגורות בלבד. 
 

"מסלול קל" – לפי דקות שיחה נכנסת (עקוב אחרי)
50 ש"ח לחודש
בנוסף, משלמים 15 אגורות לכל דקת שיחה נכנסת או יוצאת 
אם אתם צופים מעט דקות שיחה, מסלול זה משתלם יותר 
השיחות עוברות בעקוב אחרי לניידים או למספרים האמיתיים שתגדירו 
 
כללי
ניתן להפנות שיחה לקווי או לטלפון נייד ללא מגבלה (המחיר כולל עלויות עקוב אחרי)
ניוד מספרים , אפשרי בכפוף למדיניות הניוד בהסכם השרות
משלוח SMS– 3 אגורות להודעה, ללא צורך בחבילה
הקלטות - ניתן לספק לבד, הקלטה דרך פון פלוס עולה 65 ש"ח להכרזה (חד פעמי)
המחיר כולל שרות שוטף ושינויים
על המחירים יש להוסיף מע"מ כחוק

שלבי רישום, קבלת מספרים והפעלה
שלב 1 - חתימה על הסכם השרות   (הקליקו להסכם השרות)
בבקשה שלחו את העמוד האחרון חתום במייל   (צלמו בטלפון ושלחו למייל)
ניתן לתת פרטי אשראי בטלפון 03-915-3107
 
שלב 2 - אפיון. חובה למלא פתיח + תפריט הקשות + סדר פעולות לכל הקשה
ראו קובץ אפיון לנוחיותכם (הקליקו לקובץ האפיון)

שלב 3 - הפעלת החשבון
תקבלו מייל עם פרטי כניסה לאתר השרות
באתר, יופיע נתב השיחות לפי האפיון, תוכלו לנהל ולקבל שיחות 
 
שלב 4 - יצירת קשר
בכל שאלה שלחו בבקשה מייל elazar@phoneplus.co.il
או חייגו 03-915-3107

לכל שאלה תשובה (כמעט)

שאלה: האם חובה לפרסם מספר של פון פלוס או אפשר לפרסם מספר שלנו?
תשובה: לשיקולכם. תוכלו לפרסם מספר שלכם ולהגדיר עקוב אחרי קבוע למספר של הנתב, תוכלו לנייד מספר שלכם לפון פלוס ואז אין בכלל בעיה
 
שאלה: לא עדיף נתב שיחות של בזק?
תשובה: לדעתנו לא. אלא אם מספיק לכם תפריט בלבד.
אם אתם צריכים דוחות, פירוט מספרים, SMS, טיפול בנטישה ועוד תכונות חשבות. אנחנו הכתבות. 
 
שאלה: האם אפשר לעבור בין מסלולי חיוב?
תשובה: כן. 
 
שאלה: האם ניתן להגדיר תתי תפריטים?
תשובה: אפשר. 9 על 9. אבל אל תגזימו. מתקשרים עלולים לנתק את השיחה
אל תתאהבו בנתב שיחות שלכם. הלקוחות צריכים לאהוב אותו לא אתם. 

שאלה: לאלו יעדים ניתן לנתב?
תשובה: קווי או נייד. אפשר לנתב גם לשלוחות 
 

שאלה: מה הכוונה בנטישה או ניתוק בנתב שיחות?
תשובה: הכוונה לכמה מתקשרים מנתקים בנתב השיחות עצמו.
עסקים בכלל לא סופרים נטישות וניתוקים בנתב אלא רק כאשר הלקוח יוצא מהנתב ומגיע לתור. זו כמובן טעות. לקוח שמתקשר אליכם ולא מצליח להבין את נתב השיחות שלכם - הבעיה היא
אצלכם ולא אצל הלקוח.
תהיו קצרים וברורים. 
לנתב פון פלוס יש בכל מקרה מנגנון התראה על כל נטישה או ניתק  
 
שאלה: מה מטרת נתב השיחות? מה זה מענה קולי?
תשובה: המטרה העיקרית של נתב שיחות, שזה מילה אחרת למענה קולי
הנה לענות לשיחה של הלקוח ולנתב אותה ליעד הנכון ("שלום ... למכירות הקישו 1 לשרות הקישו 2 ...). ​
לקצר זמן, למנוע שיחות סרק וטעיות. לתת שרות טוב יותר