קטגוריה 2

מדריך 2

כניסה לאתר השרות
hover לחץ לקריאה

מדריך 3

האם כל הלקוחות טופלו בחייגן CALL BACK?
hover לחץ לקריאה

מדריך 5

כמה לקוחות פנו מכפתור באתר WEB CALL BACK
hover לחץ לקריאה

מדריך 6

כמה עולה השרות החודשי?
hover לחץ לקריאה

מדריך 7

עצירת החייגן ושינוי שעות פעילות
hover לחץ לקריאה